Persoonsgegevens die wij verwerken

Portugal Travelling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Nummer identificatie
 • Gegevens rijbewijs

Verplichte identificatie bij camperhuur

Bij het huren van een camper hebben wij voor de verzekering van alle bestuurders een kopie van het rijbewijs en paspoort nodig. Ter voorkoming van identiteitsfraude adviseren wij u:

 • op de kopie aan te geven dat het om een kopie gaat en waarvoor deze kopie nodig is;
 • het Burgerservicenummer (BSN) door te strepen;
 • gebruik te maken van de app KopieID van de Rijksoverheid op jouw smartphone teneinde aan de voornoemde punten te voldoen. NB: Gelieve het rijbewijsnummer niet door te halen; deze is nodig ter controle van de geldigheid van uw rijbewijs.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Portugal Travelling  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen en bijzonderheden van onze diensten en producten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Portugal Travelling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. U heeft altijd het recht om ons te vragen om uw gegevens te verwijderen. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen dan kunt u een e-mail sturen naar PortugalTravelling@gmail.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Portugal Travelling verkoopt uw gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Deze partijen zijn:

Google Analytics: voor statistische analyses van onze website

Onze verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen van onze campers lopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens, beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u toe te sturen.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van uw gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar Portugal Travelling@gmail.com.

Daarnaast hebt u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kunt u melden door een e-mail te sturen naar Portugal Travelling@gmail.com.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Portugal Travelling streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Portugal Travelling kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. 

Copyright

Portugal Travelling behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Portugal Travelling is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.